Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
 (+374 60) 580043 
Գույքային վնասների հատուցումների գծով` 098 551755
Անձնական վնասների հատուցումների գծով` 098 551855
Համաձայնեցված հայտարարագիր

Համաձայնեցված հայտարարագիրն ապահովագրական պատահարի դեպքում պատահարի մասնակիցների կողմից պատահարի վայրում լրացվող սահմանված ձևի ձևաթուղթ է, որտեղ նրանց ստորագրությամբ հավաստիացվում են պատահարի հանգամանքները, փաստերը և այլ տեղեկություններ։

 

Համաձայնեցված հայտարարագրի ձևը և դրա լրացման հրահանգը

 

Մինչև 100.000 ՀՀ դրամ գույքային պահանջներով կողմերի գործողությունների ուղեցույց


Թարմացվել է՝ 19.03.2018 12:23:40