Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
 (+374 60) 580043 
Գույքային վնասների հատուցումների գծով` 098 551755
Անձնական վնասների հատուցումների գծով` 098 551855
Կրկնակի փորձաքննություն նշանակելու համար

Հարգելի քաղաքացիներ,


Կրկնակի փորձաքննություն նշանակելու ցանկության դեպքում խնդրում ենք փորձաքննության արդյունքների մասին ապահովագրական ընկերության ծանուցումն ստանալուց հետո ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԸ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում դիմել Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո:


Կրկնակի փորձաքննություն նշանակելու համար դիմումի ձև


Կրկնակի փորձաքննությունների կազմակերպման կարգը և ժամկետները


Կրկնակի փորձաքննություն նշանակելու համար դիմումի և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ներկայացման եղանակը


Այլ մանրամասների համար կարող եք դիմել Բյուրոյի տեխնիկական փորձաքննությունների կարգավորման բաժին՝ հեռախոս` 060 58 00 43 ներքին՝ 120 կամ 130, էլեկտրոնային փոստի հասցե՝ expert@paap.am


            

Ուշադրություն
Կրկնակի փորձաքննություն նշանակելու վերաբերյալ դիմումը համարվում է Բյուրոյի կողմից ստացված ցանկում նշված բոլոր փաստաթղթերը պատշաճ կերպով ներկայացվելու պահին, ընդ որում անհրաժեշտ փաստաթղթերը նույնպես պետք է ներկայացվեն անձի կողմից փորձաքննության արդյունքների մասին ծանուցումը ստանալու պահից հետո  5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Մեկ պատահարի գծով կրկնակի փորձաքննության պահանջ կարող է ներկայացվել միայն մեկ անգամ:
Թարմացվել է՝ 19.03.2018 12:37:35