Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
Օգտակար հղումներ
 (+374 60) 580043 
Գույքային վնասների հատուցումների գծով` 098 551755
Անձնական վնասների հատուցումների գծով` 098 551855
Բյուրոյի կանոններ
Կոդ Բյուրոյի կանոններ Ուժի մեջ է
Rl 1-001 ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ  2334KB 26.09.2010

փոփոխություն
RL 1 -002 «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ և վերջինիս անդամ ապահովագրական ընկերությունների միջև ապահովագրական հատուցումների գծով փոխադարձ հաշվարկների իրականացման  154KB 01.04.2017

փոփոխություն
RL 1 -003 ԱՊՊԱ ոլորտում փորձագետների և վերանորոգող կազմակերպությունների որակավորման  319KB 01.04.2017
RL 1 -004 Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության կողմից իրականացվող վերահսկողության  203KB 25.05.2017
RL 1 -005 ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրական պատմության ստացման, վերանայման և բողոքարկման  196KB 20.12.2013

փոփոխություն
RL 1 -006 «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ կողմից բողոք-պահանջների քննության կանոններ  185KB 03.06.2011

փոփոխություն
RL 1 -007 Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների գրանցման գործընթացում հավաքագրվող որոշ ելակետային տվյալների ձեռք բերման համար իրավասու պետական մարմնին վճարումներ կատարելու և ապահովագրական ընկերությունների միջև այդ վճարները բաշխելու վերաբերյալ  158KB 14.07.2016

փոփոխություն
RL 1 -009 «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» ԻԱՄ անդամ ապահովագրական ընկերությունների կողմից ԱՊՊԱ ոլորտում իրականացվող գովազդի նկատմամբ պահանջներ.  75KB 20.08.2015

փոփոխություն
RL 1 -010 Երաշխավորման ֆոնդի կանոններ  103KB 28.06.2010

փոփոխություն
RL 1 -011 «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության անդամ ապահովագրական ընկերությունների կողմից Բյուրո ներկայացվող հաշվետվությունների ձևերը, բովանդակությունը, ներկայացման կարգն ու ժամկետները և լրացման հրահանգը  92KB 14.06.2011

փոփոխություն
Թարմացվել է՝ 10.01.2018 11:30:04