Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
EngRusArm
Օգտակար հղումներ
 (+374 60) 580043 
Գույքային վնասների հատուցումների գծով` 098 551755
Անձնական վնասների հատուցումների գծով` 098 551855
Հասարակական կարծիք

 

ԱՊՊԱ ոլորտում ինձ հետաքրքրող հարցի վերաբերյալ լիարժեք տեղեկատվություն ստանալու համար`
Վերջին հարցեր
1) www.paap.am կայքի գոյության մասին տեղեկացել եմ`
 
2) ԱՊՊԱ ոլորտի հիմնական գործընթացների մասին տեղեկացել եք
 
3) Ինչպես եք գնահատում ԱՊՊԱ համակարգի ներդրման գործընթացի արդյունավետությունը
 
4) Ինչքանով ստացաք Ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխանները մեր կայքում
 
Թարմացվել է՝ 21.05.2012 12:02:52