Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
Մուտք Համակարգ


 
Օգտակար հղումներ
(+374 10) 580034, (+374 10) 580043, (+374 60) 580043 
Գույքային վնասների հատուցումների գծով` 098 551755
Անձնական վնասների հատուցումների գծով` 098 551855

Կրկնակի փորձաքննությունների նոր պայմանները 01.03.2016 Բյուրոյի կողմից նշանակվող կրկնակի փորձաքննությունների իրականացման նոր՝ առավել բարելավված կարգն ու պայմանները

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 23.02.2016 Համաձայնեցված հայտարարագրի ձևը և պատահարների ինքնուրույն գրանցման գործընթացը

Կանոնների գրանցում 21.04.2016 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի ապրիլի 20-ին գրանցվել և սույն թվականի մայիսի 1-ին գործողության մեջ են մտնում՝ 1.նոր խմբագրությամբ «ԱՊՊԱ հիմնարար պայմանները» RL 1-001 կանոնները, 2.««Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության անդամ ապահովագրական ընկերությունների կողմից ԱՊՊԱ ոլորտում իրականացվող գովազդի նկատմամբ պահանջների» RL 1-011 կանոններում տեղի ունեցած փոփոխությունը:

Կանոնների գրանցում 22.03.2016 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի մարտի 22-ին որպես «ԱՊՊԱ հիմնարար պայմաններ» RL 1-001 կանոնների Հավելված 2 գրացվել են «2016 թվականի համար ԱՊՊԱ ոլորտում հիմնական և բազային ապահովագրավճարների նվազագույն և առավելագույն սահմանաչափերի և ռիսկային գործակիցների թույլատրելի արժեքների չափը» և «2016 թվականի համար ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրավճարների հաշվարկման ժամանակ բոնուս-մալուս համակարգի կիրառման» կանոնները

ԱՊՊԱ իրավիճակներ
  • ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ
  • IngoArmenia
  • Reso Insurance
  • Armenia Insurance
  • Sil Insurance
  • РосГосСтрах Армения
Թարմացվել է՝ 24.05.2016 11:56:39