Հայաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո
Մուտք Համակարգ


 
Օգտակար հղումներ
(+374 10) 580034, (+374 10) 580043, (+374 60) 580043 
Գույքային վնասների հատուցումների գծով` 098 551755
Անձնական վնասների հատուցումների գծով` 098 551855

Կրկնակի փորձաքննությունների նոր՝ առավել բարելավված պայմանները 17.06.2016 Բյուրոյի կողմից հաստատված նոր կանոնների համաձայն 17.06.2016թ-ից գործում են կրկնակի փորձաքննությունների իրականացման նոր՝ հանրության համար առավել բարենպաստ պայմանները

Կրկնակի փորձաքննությունների նոր պայմանները 01.03.2016 Բյուրոյի կողմից նշանակվող կրկնակի փորձաքննությունների իրականացման նոր՝ առավել բարելավված կարգն ու պայմանները

Կանոնների գրանցում 07.06.2016 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի հունիսի 7-ին գրանցվել են RL 1-001, RL 1-014, RL 1-017, RL 1-018, RL 1-029, RL 1-032 և RL 1-041 կանոններում կատարված փոփոխությունները և (կամ) լրացումները, ինչպես նաև RL 1-044 կանոնների գործողության դադարեցումը

Կանոնների գրանցում 21.04.2016 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից սույն թվականի ապրիլի 20-ին գրանցվել և սույն թվականի մայիսի 1-ին գործողության մեջ են մտնում՝ 1.նոր խմբագրությամբ «ԱՊՊԱ հիմնարար պայմանները» RL 1-001 կանոնները, 2.««Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրո» իրավաբանական անձանց միության անդամ ապահովագրական ընկերությունների կողմից ԱՊՊԱ ոլորտում իրականացվող գովազդի նկատմամբ պահանջների» RL 1-011 կանոններում տեղի ունեցած փոփոխությունը:

ԱՊՊԱ իրավիճակներ
  • Sil Insurance
  • Armenia Insurance
  • ՆԱԻՐԻ ԻՆՇՈՒՐԱՆՍ
  • IngoArmenia
  • Reso Insurance
  • РосГосСтрах Армения
Թարմացվել է՝ 26.07.2016 12:30:55